Kaskö Pensionärsklubb

kaskövy

VÄLKOMMEN TILL KASKÖ PENSIONÄRSKLUBB

Kaskö Pensionärsklubb r.f. har vaknat till liv. Klubben har på kort tid fått ett 60-tal medlemmar.

Kaskö Pensionärsklubb rf grundades 14.4. 1975 och antecknades i föreningsregistret 4.5.1976. Verksamheten låg nere under många år.

16.11.2016 samlades några pensionärer i Kaskö tillsammans med Svenska pensionärsförbundets ombudsman Patrick Ragnäs och beslöt att köra igång verksamheten på nytt.

På årsmötet som hölls 18.1.2017 utsågs en ny styrelse. Dessutom beslöt man om att anhålla om medlemsskap i Svenska pensionärsförbundet.