Kaskö Pensionärsklubb

Kaskö Pensionärsklubbs VÅRMÖTE

21 April 2021 kl. 13.00–14.01
VÅRMÖTET hålles onsdagen den 21 april kl. 13.00. Alla intresserade välkomna med!